Kontrollutvalget Orkland

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2024
Vis dokumenter
30.10.2024
Vis dokumenter
25.09.2024
Vis dokumenter
10.06.2024
Vis dokumenter
29.05.2024
Vis dokumenter
03.04.2024
Vis dokumenter
28.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Linn A. Brå Østgaard (Sp), leder
Erling Dyrendahl Sterten (Inp), nestleder
Eldar Carlson (R)
Siri Sølberg Heli (H)
Espen Tørset (Sv)

Varamedlemmer:
For Østgaard, Sterten og Carlson:
1. Anders Husdal (Sp)
2. Terje Solli (Inp)
3. Marit Anne Vuttudal (Sp)

For Heli:
1. Bjørn Inge Fossmo (Ap)
2. Åsne Mehli Gran (  )
3. Hans Bernhard Meland (Ap)

For Tørset:
1. Grethe Gravrokk Sand (Smp)
2. Arve Slørdahl (H)
3. Helga Romundstad (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
Plan for eierskapskontroll 2024-2028
Reglement for kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsmelding 2023