Kontrollutvalget Malvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.12.2022
Vis dokumenter
27.10.2022
Vis dokumenter
01.09.2022
Vis dokumenter
12.05.2022
Vis dokumenter
24.03.2022
Vis dokumenter
10.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Frank Arne Hammer (H), leder
Jahn Harry Kristiansen (Ap), nestleder
Aslaug Rustad (Sp)
Kirsti Hamre Nilsen (Pp)
Halvard Dahle (H)

Varamedlemmer
Monica Moen Hatlen, vara for Hammer
Ellen Zirr Buaas (Ap) vara for Kristiansen
Torkel Ystgaard (Sp), vara for Rustad
Per Walseth (Pp), vara for Nilsen
Ingrid Hvidsand (H), vara for Dahle

Oppdragsansvarlig sekretær
Helene Hvidsten

Reglement for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2020
Møteplan 2022