Kontrollutvalget Malvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
28.11.2024
Vis dokumenter
22.10.2024
Vis dokumenter
05.09.2024
Vis dokumenter
16.05.2024
Vis dokumenter
10.04.2024
Vis dokumenter
07.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Torgeir Anda (V), leder
Jan Inge Hov (PP), nestleder
Ann Elisabeth Hegle (INP)
Bernt-Ole Ravlum (AP)
Aslaug Rustad (Sp)

Varamedlemmer
Fra Venstre
Kari Værnes Fiske (V)
Kerstin Leistad (V)
Gøran Johnsen (V)

Fra Pensjonistpartiet/Industri- og næringspartiet/Miljøpartiet de Grønne/Fremskrittspartiet/Høyre
Erling M. Foss (H)
Per Olav Bjørgum (MDG)
Kjell Forbord (PP)

Fra Arbeiderpartiet
Laila Bøkestad Nilsen (AP)
Jahn H. Kristiansen (AP)
Lizbeth Bryøen (AP)

Fra Sosialistisk venstreparti/Senterpartiet
Jan Arne Fagertun (SV)
Kjellrun Sporild (SP)
Heidi Steine (SV)

Oppdragsansvarlig sekretær
Ragnhild T. Grønvold

Reglement for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2022
Møteplan 2023