Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Siste nytt

KONSEK-DAGEN 2018 – Synleg kontroll eller hemmelege tenester?
10. oktober kl 10 arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag. Samlinga vil gå føre seg på hotell Scandic Hell, Værnes. Som hovudinnleiar har me fått riksrevisor Per-Kristian Foss. I tillegg vil stortingsrepresentant Guro Angell Gimse innleie om korleis forvaltningsrevisjons-rapportar kan brukast til å gjera kontrollutvala si verksemd synleg. Torgeir Skevik vil styre dagen. Program