Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalg. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge. Vi har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

 

Siste nytt

20. november arrangerer vi samling for kontrollutvalg!

Vi som jobber med kontrollarbeid i kommunene vet at det alltid er noe nytt å lære. Samlingen vil gi nye og erfarne kontrollutvalgsmedlemmer bedre innblikk i rollen som kontrollutvalgsmedlem, i ulike måter å jobbe på og i saker som kan være vanskelige. Samlingen er en fin anledning til å kombinere folkevalgtopplæring med møte med kolleger fra andre kontrollutvalg. Samlingen er på Brattøra i Trondheim. Påmeldingsfristen var 13.11., men om du har lyst til å melde deg på er det fortsatt muligheter. I så fall sender du en e-post til post@konsek.no med navn, telefonnummer og hjemkommune. Du finner programmet her.