Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for kontrollutvalg. Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge. Vi har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.