KonSek

- et interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen
for kontrollutvalgene i fylkeskommunen og 14 kommuner i Sør-TrøndelagVi bistår kontrollutvalgene med:
 • Ivareta praktiske sekretariatsfunksjoner 
 • Forberede saker til behandling i kontrollutvalgene
 • Oppfølging av vedtak i kommunestyre/fylkesting
 • Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
 • Utrede bestillingsbehov, iverksette bestillinger og følge opp oppdrag
 • Bistå i valg av revisjonsordning


Jubileumsberetning 2015. Vis 

Kontrollutvalgsboken, om utvalgets rolle og oppgaver. Vis

Hvordan lykkes med kontrollutvalgets arbeid ? Vis

Veileder - Habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Vis

Veileder for høring i kontrollutvalg. Vis

Håndbok om antikorrupsjon 2013. Vis


Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS - Kongensgt. 9, 7013 Trondheim - Tlf: 468 51 950 - Org.nr: 988 799 475 -
 sitemap
Admin