Kontrollutvalget Åfjord

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
19.12.2023
Vis dokumenter
04.12.2023
Vis dokumenter
25.09.2023
Vis dokumenter
28.08.2023
Vis dokumenter
08.05.2023
Vis dokumenter
13.03.2023
Vis dokumenter
13.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Walter Solberg (Ap.) leder
Odd Egil Bratland (V) nestleder
Konny Herfjord (Sp.)
Per Bremnes (H)
Elin Rånes (H)

Varamedlemmer:
For Arbeiderpartiet og Senterpartiet:

1.Hartly Thun(Ap.)
2.Arne Petter Selnes (Sp.)
3.Audny Valleraunet (Ap.)

For KrF, FrP, Høyre og Venstre:

1.Roy Harbak (H)
2.Odd Arne Haugen (V)
3.Ingvill Harbak (V)

 

Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024 - revidert
Reglement for kontrollutvalget
Års- og møteplan 2023