Kontrollutvalget Åfjord

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
07.11.2022
Vis dokumenter
03.10.2022
Vis dokumenter
05.09.2022
Vis dokumenter
23.05.2022
Vis dokumenter
21.03.2022
Vis dokumenter
31.01.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Hanne Skjæggestad (Sp), leder
Hartly Thun (Ap), nestleder
Arne P. Selnes (Sp)
Odd Bratland (V)
Else Britt Humstad (H)

Varamedlemmer:
Senterpartiet:
Konny Anita Herfjord (Sp), 1. vara
Ole Håvard Krogfjord (Sp), 2.vara

Venstre:
Kari Helen Larsen (V)

Høyre og Arbeiderpartiet:
Roar Harbakk (H), 1. vara
Audny Valleraunet (Ap), 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Karoline Lorentzen

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024 - revidert
Års- og møteplan 2022
Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Reglement for kontrollutvalget