Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
25.11.2024
Vis dokumenter
21.10.2024
Vis dokumenter
09.09.2024
Vis dokumenter
13.05.2024
Vis dokumenter
18.03.2024
Vis dokumenter
12.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg R. Bjørgvik (Frp), leder
Lars Peder Hammerstad (Sp), nestleder
Bjørn Morvik (Frp)
Aksel E. Hanssen (H)
Cathrine Lossius (R)

Varamedlemmer:
For Bjørgvik, Morvik, Hanssen:
1. Lina Klingenberg Måsøval (H)
2. Edvard Hjertås (Pp)
3. Håvard Hestnes (H)
4. Ronny Bergvik (Frp)
5. Arne Magnar Olsen (Pp)

For Hammerstad og Lossius:
1. Steinar Voldsund Fjeldvær (  )
2. Bergitte Stormo (R )
3. Åse Mastad ( Sp )
4. Stig Wraalsen (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Plan for forvaltningsrevisjon 2024-2028
Plan for eierskapskontroll 2024-2028
Årsmelding 2023