Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2023
Vis dokumenter
06.11.2023
Vis dokumenter
25.09.2023
Vis dokumenter
26.04.2023
Vis dokumenter
13.03.2023
Vis dokumenter
13.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg R. Bjørgvik (Frp), leder
Lars Peder Hammerstad (Sp), nestleder
Bjørn Morvik (Frp)
Aksel E. Hanssen (H)
Cathrine Lossius (R)

Varamedlemmer:
For Bjørgvik, Morvik, Hanssen:
1. Carina S. Lervik (Frp)
2. Edvard Hjertås (Pp)
3. Håvard Hestnes (H)
4. Ronny Bergvik (Frp)
5. Arne Magnar Olsen (Pp)

For Hammerstad og Lossius:
1. Steinar Voldsund Fjeldvær (  )
2. Birgitte Stormo (R )
3. Åse Mastad (  )
4. Asbjørn Gåsø (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Årsplan 2023
Årsmelding 2022
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2022 - 2024