Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2022
Vis dokumenter
10.10.2022
Vis dokumenter
05.09.2022
Vis dokumenter
30.05.2022
Vis dokumenter
02.05.2022
Vis dokumenter
28.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg R. Bjørgvik (Frp), leder
Terje Stølan (Ap), nestleder
Gunnar I. Andresen (Pp)
Bjørn Morvik (Frp)
Cathrine Lossius (Ap)

Varamedlemmer:
Olav Athammer (Sv), 1. vara
Inger M. Sundgård (Pp), 2. vara
Arne I. Nøstvik (Ap), 3. vara
Inga Heggvik (Pp), 4. vara
Tore J. Strømmen (H), 5. vara
Jorun H. Strømmen (Pp, 6. vara
Stig Wraalsen (Ap), 7. vara
Atle A. Thomassen (Frp), 8. vara
Edvard Ulvan, (V), 9. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2022
Årsmelding 2021
Plan for eierskapskontroll 2022 - 2024