Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2023
Vis dokumenter
06.11.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
26.04.2023
Vis dokumenter
13.03.2023
Vis dokumenter
13.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg R. Bjørgvik (Frp), leder
Terje Stølan (Ap), nestleder
Gunnar I. Andresen (Pp)
Bjørn Morvik (Frp)
Cathrine Lossius (Ap)

Varamedlemmer:
Olav Athammer (Sv), 1. vara
Inger M. Sundgård (Pp), 2. vara
Arne I. Nøstvik (Uavh.), 3. vara
Inga Heggvik (Pp), 4. vara
Tore J. Strømmen (H), 5. vara
Jorun H. Strømmen (Pp), 6. vara
Stig Wraalsen (Ap), 7. vara
Atle A. Thomassen (Frp), 8. vara
Edvard Ulvan, (V), 9. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2022 - 2024
Årsplan 2023