Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.12.2023
Vis dokumenter
08.11.2023
Vis dokumenter
06.09.2023
Vis dokumenter
03.05.2023
Vis dokumenter
29.03.2023
Vis dokumenter
15.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Nordgård (INP), leder
Jan Ketil Kristoffersen (AP), nestleder
Oddveig Todal (SP)
Robert Kløven (V)
Eva Veronica Halvorsen (PP)

Varamedlemmer:

For H, FRP, V og PP
Benjamin Filip Vikaskag (FRP)
Barbro Flåhammer (H)
Aril Jan Holmen (V)
Anette Hammervold (H)

For AP, SP, SV og INP
Stian Pachov (SP)
Line Stabell (R)
Anne Marit Grønvik (SV)
Gunhild Reppe Storø (AP)
Kristian Skarsvåg (SP)

Oppdragsansvarlig sekretær: 
Ragnhild T. Grønvold

 

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2021
Årsplan 2022