Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2024
Vis dokumenter
30.10.2024
Vis dokumenter
18.09.2024
Vis dokumenter
12.06.2024
Vis dokumenter
24.04.2024
Vis dokumenter
14.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Nordgård (INP), leder
Jan Ketil Kristoffersen (AP), nestleder
Oddveig Todal (SP)
Robert Kløven (V)
Eva Veronika Halvorsen (PP)

Varamedlemmer:

For H, FRP, V og PP
Benjamin Filip Vikaskag (FRP)
Barbro Flåhammer (H)
Aril Jan Holmen (V)
Anette Hammervold (H)

For AP, SP, SV og INP
Stian Pachov (SP)
Line Stabell (R)
Anne Marit Grønvik (SV)
Gunhild Reppe Storø (AP)
Kristian Skarsvåg (SP)

Oppdragsansvarlig sekretær: 
Ragnhild T. Grønvold

 

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2021
Årsplan 2022