Kontrollutvalget Folldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.12.2023
Vis dokumenter
04.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
10.05.2023
Vis dokumenter
22.03.2023
Vis dokumenter
18.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Odd Hallgeir Øien (Folldalslista), leder
  • Kolbjørn Kjøllmoen (SP), nestleder
  • Grete Skukkestad (Ap), medlem
  • Brit Kværness (Folldalslista), medlem
  • Bård Høisen Lohn (Sp), medlem

Varamedlemmer:

  • 1.vara Folldalslista: Frode Brendryen
  • 2.vara Folldalslista: Ellen Grete Kroken
  • 1. vara Sp: Jon Olav Ryen
  • 2.vara Sp: Eva Stuedal
  • 1.vara Ap: Rolf Ulsletten

Folldalslista ble valgt inn under navnet Samlingslista.

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering pr 16.09.2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsplan for 2023
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget i Folldal