Kontrollutvalget Folldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.11.2024
Vis dokumenter
11.09.2024
Vis dokumenter
15.05.2024
Vis dokumenter
20.03.2024
Vis dokumenter
24.01.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Egil Eide (Sp), leder
  • Frode Brendryen (Folldalslista), nestleder
  • Kolbjørn Kjøllmoen (SP), medlem
  • Grete Skukkestad (Ap), medlem
  • Susanne Müller(Folldalslista), medlem

Varamedlemmer:

  • 1.vara Folldalslista: Ellen Grete Kroken
  • 2.vara Folldalslista: Thor Christian Ripe Aastveit
  • 1. vara Sp: Bård Høisen Lohn
  • 2.vara Sp: Hilde Frankmo Tveraaen
  • 1.vara Ap: Liv Nymoen

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug, Konsek Trøndelag IKS

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024
Årsplan for 2024
Årsmelding 2023
Reglement for kontrollutvalget i Folldal
Kontrollutvalgets informasjons- og kommunikasjonsstrategi