Kontrollutvalget Inderøy

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.11.2024
Vis dokumenter
11.09.2024
Vis dokumenter
12.06.2024
Vis dokumenter
15.05.2024
Vis dokumenter
01.03.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Petter Vesterås SP
Berit Røflo SP
Geir Solberg SV
Bente Melhus AP
Knut Arne Aasan H

Varamedlemmer for AP, H:
Hermod Løkken AP
Izabela Vang H
Willy Petersen H

Varamedlemmer for SP, SV, Krf:
Elin Margrete Kjelvik Wist SP
Otte Vatn SP
Anne Grete Frøseth SV
Ragnhild Kjesbu SP

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årsplan for kontrollutvalget for 2024
Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024