Kontrollutvalget Flatanger

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.11.2023
Vis dokumenter
13.09.2023
Vis dokumenter
03.05.2023
Vis dokumenter
07.03.2023
Vis dokumenter
12.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  1. Ståle Ruud, H leder
  2. Maria Cassandra Strand, Frp nestleder
  3. Martin Klocke, Ap
  4. Kjell Gunnar Lein, Sp
  5. Turid Kjendlie, Sv

Varamedlemmer:
Kine Løfsnæs Mortensen, H, vara for Ståle Ruud

Rolf Haugsbakk, Frp, vara for  Maria Cassandra Strand

Inger Steffensen, Ap, vara for Martin Klocke

  1. Illona Tjandra Sutedja, 2. Anita Bjørkås, Sp, varaer for Kjell Gunnar Lein

Alf Ole Staven, Sv, vara for Turid Kjendlie

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2024
Årsrapport 2021
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapsskontroll