Kontrollutvalget Overhalla

Viktig informasjon til de som ønsker å være til stede i møte.

Kontrollutvalgets møte den 28.04.21 avholdes som fjernmøte. Møtet starter kl. 09.00.

For å være tilstede https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTJjNjAzYmMtNGZlZi00NmUxLTg4OWMtZjdkN2U1OGYzNjVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c946a0e8-7d74-4a94-ba5c-9ee62f5491b7%22%2c%22Oid%22%3a%2208ba7cc8-ed4b-4f45-b59d-21678f579932%22%7d

 

 

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
28.04.2021
Vis dokumenter
09.03.2021
Vis dokumenter
14.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anne Lise Grande Vollan, leder
Paal Sandø, nestleder
Asbjørn Hagerup
Wenche Frogn Sellæg
Geir Ekker

Varamedlemmer:
Kari Vold, 1. vara
Jan Ståle Viken Flått, 2. vara
Ingvild Forseth, 3. vara
Ove Harry Solli, 4. vara
Elisabeth Faksdal, 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær: Einar Sandlund

Årsplan 2021
Årsmelding 2020
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapskontroll