Kontrollutvalget Overhalla

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Reidar Viken, SV,  Leder
  • Kari Mørkved Hustad,  V, Nestleder
  • Bernt Harald Opdal, AP

Personlige varamedlemmer:

  • Olav Opdal
  • Ingrid Undstad Klykken
  • Sveinung Aune

 

Årsmelding 2017
Plan forvaltningsrevisjon
Plan selskapskopntroll