Kontrollutvalget Overhalla

 

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.12.2020
Vis dokumenter
08.09.2020
Vis dokumenter
12.05.2020
Vis dokumenter
17.03.2020
Vis dokumenter
16.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anne Lise Grande Vollan, leder
Paal Sandø, nestleder
Asbjørn Hagerup
Wenche Frogn Sellæg
Geir Ekker

Varamedlemmer:
Kari Vold, 1. vara
Jan Ståle Viken Flått, 2. vara
Ingvild Forseth, 3. vara
Ove Harry Solli, 4. vara
Elisabeth Faksdal, 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Revisor:
Revisjon Midt-Norge SA

 

Årsplan 2020
Forvaltningsrevisjonsrapport Elevenes psykososiale miljø
Årsmelding 2019
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapskontroll