Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
18.09.2019
Vis dokumenter
30.04.2019
Vis dokumenter
27.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Nordgaard, leder
Helge Borgen, nestleder
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Sten Strømskag Arntzen

Varamedlemmer:
Eirik Johansen Bjørgan, vara for Nordgaard
Anne Katrine Finne, vara for Helge Borgen
Gustav Gjevik, vara for Dragsnes
Bjørnar Espnes, vara for Sten Arntzen
Harry Osvald Hansen, vara for Laila Wedø

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2019-2020
Plan for selskapskontroll Frøya 2019-2020
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018