Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
28.11.2018
Vis dokumenter
24.10.2018
Vis dokumenter
22.08.2018
Vis dokumenter
20.06.2018
Vis dokumenter
25.04.2018
Vis dokumenter
28.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Nordgaard, leder
Helge Borgen, nestleder
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Sten Strømskag Arntzen

Varamedlemmer:
Eirik Johansen Bjørgan, vara for Nordgaard
Anne Katrine Finne, vara for Helge Borgen
Gustav Gjevik, vara for Dragsnes
Bjørnar Espnes, vara for Sten Arntzen
Harry Osvald Hansen, vara for Laila Wedø

Oppdragsansvarlig sekretær:

Helene Hvidsten

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Årsmelding 2017
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018