Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2020
Vis dokumenter
21.10.2020
Vis dokumenter
02.09.2020
Vis dokumenter
13.05.2020
Vis dokumenter
11.03.2020
Vis dokumenter
22.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Per Johan Gundersen, leder
Kai Ronny Arntzen, nestleder
Bente Marie Kvam
Camilla Johansen
Ola Vie

Varamedlemmer:
Ragnhild Strømmø, vara for Gundersen
Oddveig Todal, vara for Arntzen
Merethe Moen, vara for Kvam
Sten Kristian Røvik, vara for Johansen
Torbjørn Reppe, vara for Vie

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2019-2020
Plan for selskapskontroll Frøya 2019-2020
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018