Kontrollutvalget Frøya

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2020
Vis dokumenter
21.10.2020
Vis dokumenter
02.09.2020
Vis dokumenter
28.04.2020
Vis dokumenter
11.03.2020
Vis dokumenter
22.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Per Johan Gundersen, leder
Kai Ronny Arntzen, nestleder
Paul Sandvik
Oddveig Todal
Ola Vie

Varamedlemmer:
Sten Kristian Røvik, 1. vara
Robert Kløven, 2. vara
Ragnhild Strømme, 3. vara
Torbjørn Reppe, 4. vara
Hege Janette Berg Johansen, 5. vara
Oppdragsansvarlig sekretær: 
Helene Hvidsten

 

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for selskapskontroll 2019-2020
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018