Kontrollutvalget Tynset

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
25.11.2024
Vis dokumenter
28.10.2024
Vis dokumenter
26.08.2024
Vis dokumenter
13.05.2024
Vis dokumenter
18.03.2024
Vis dokumenter
19.02.2024
Vis dokumenter
15.01.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørn Tore Grutle, leder
Randi Aas, nestleder
Atle Fiskvik
Signe Marit Lium
Vidar Mortensen

Varamedlemmer:
1. vara Dag-Henrik Sandbakken
2. vara Runhild Dammen
3.vara Dag Edvard Larsen
4. vara Karin Sletten
5. vara Robert Fonnås

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug

Regnskapsrevisor:
KPMG AS
Øvrige revisjonstjenester:
BDO

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 - 2024, inkludert risiko og vesentlighetsvurdering
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget
Årsplan og møteplan 2024