Kontrollutvalget Meråker

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
30.11.2023
Vis dokumenter
21.09.2023
Vis dokumenter
11.05.2023
Vis dokumenter
23.03.2023
Vis dokumenter
09.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Marit O. Haugen Øverkil (uavhengig), leder
Bjørn Madslangrud (V), nestleder
Hilde Jorun Myhre Jønsson (AP)
Geir Arve Krogstad (SP)
Erling Andreas Ervik (SP)

Varamedlemmer:

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan eierskapskontroll 2020-2024
Års- og møteplan 2023