Kontrollutvalget Meråker

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
21.11.2024
Vis dokumenter
19.09.2024
Vis dokumenter
13.06.2024
Vis dokumenter
25.04.2024
Vis dokumenter
15.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Marit O. Haugen Øverkil (uavhengig), leder
Bjørn Madslangrud (V), nestleder
Hilde Jorun Myhre Jønsson (AP)
Geir Arve Krogstad (SP)
Erling Andreas Ervik (SP)

Varamedlemmer:
1. Marit Graftås (AP)
2. Wenche Øyen Westum (SP)
3. Torgeir Reitås (AP)
4. John Gunnar Enebak (SV)
5. Leif Gunnar Johansen (AP)

For V og MTB:
1. Helene Skår (V)
2. Gunnar Smedberg (MTB)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årsplan for kontrollutvalget 2024
Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan eierskapskontroll 2020-2024
Års- og møteplan 2023