Kontrollutvalget Flatanger

 

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.11.2020
Vis dokumenter
17.09.2020
Vis dokumenter
07.05.2020
Vis dokumenter
13.03.2020
Vis dokumenter
28.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Leknes (Sv), leder
Susann Aagård Skotnes (H), nestleder
Fredrik Dahle Klocke (Ap)
Maren Nordhus (Sp)
Håvard Haarstadstrand (Frp)

Varamedlemmer:
Otto Sandnes (Sv), vara for Leknes
Svein Gøran Halmøy (H), vara for Skotnes
Martin Klocke (Ap), 1. vara for Klocke
Inger Steffensen (Ap), 2. vara for Klocke
Kjell Gunnar Lein (Sp), vara for Nordhus
Rolf Haugsbakk (Frp), vara for Haarstadstrand

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund
Revisor:
https://www.revisjonmidtnorge.no/

Årsplan 2021
Årsrapport 2019
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapsskontroll