Kontrollutvalget Flatanger

Det planlagte møtet 13.03.2020 er utsatt inntil videre på grunn av koronaviruset.
•Neste ordinære møte i kontrollutvalget er 07.05.2020.
•Eventuelle endringer i møteplanen blir kunngjort her.

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.03.2020
Vis dokumenter
28.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Leknes (Sv), leder
Susann Aagård Skotnes (H), nestleder
Fredrik Dahle Klocke (Ap)
Maren Nordhus (Sp)
Håvard Haarstadstrand (Frp)

Varamedlemmer:
Otto Sandnes (Sv), vara for Leknes
Svein Gøran Halmøy (H), vara for Skotnes
Martin Klocke (Ap), 1. vara for Klocke
Inger Steffensen (Ap), 2. vara for Klocke
Kjell Gunnar Lein (Sp), vara for Nordhus
Rolf Haugsbakk (Frp), vara for Haarstadstrand

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsmelding 2017
Plan forvaltningsrevisjon
Plan selskapskontroll