Kontrollutvalget Flatanger

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmmer:

  • Ronald Geving, SP, leder
  • Susann Aagård Skotnes, nestleder
  • Håvard Haarstadstrand
Varamedlemmer:

Martin Klocke, 1. varamedlem for leder/nestleder

Anja Vedvik,  2. varamedlem for leder/nestleder
Egil Steffensen, 3. varamedlem for leder/nestleder
Pål Hågensen,  2 varamedlem for medlem

 

Årsmelding 2017
Plan forvaltningsrevisjon
Plan selskapskontroll