Kontrollutvalget Flatanger

Viktig informasjon til de som ønsker å være til stede i møte.

Kontrollutvalgets møte den ……21 avholdes som fjernmøte. Møtet starter kl. 09.00. For å være tilstede, klikk 

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
10.03.2021
Vis dokumenter
21.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Leknes (Sv), leder
Susann Aagård Skotnes (H), nestleder
Fredrik Dahle Klocke (Ap)
Maren Nordhus (Sp)
Håvard Haarstadstrand (Frp)

Varamedlemmer:
Otto Sandnes (Sv), vara for Leknes
Svein Gøran Halmøy (H), vara for Skotnes
Martin Klocke (Ap), 1. vara for Klocke
Inger Steffensen (Ap), 2. vara for Klocke
Kjell Gunnar Lein (Sp), vara for Nordhus
Rolf Haugsbakk (Frp), vara for Haarstadstrand

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2021
Årsrapport 2020
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapsskontroll