Kontrollutvalget Flatanger

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.11.2023
Vis dokumenter
13.09.2023
Vis dokumenter
03.05.2023
Vis dokumenter
07.03.2023
Vis dokumenter
12.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Leknes (Sv), leder
Susann Aagård Skotnes (H), nestleder
Martin  Klocke (Ap)
Maren Nordhus (Sp)
Håvard Haarstadstrand (Frp)

Varamedlemmer:
Otto Sandnes (Sv), vara for Leknes
Svein Gøran Halmøy (H), vara for Skotnes
Inger Steffensen (Ap),  vara for Klocke
Kjell Gunnar Lein (Sp), vara for Nordhus
Rolf Haugsbakk (Frp), vara for Haarstadstrand

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2023
Årsrapport 2021
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapsskontroll