Kontrollutvalget Lierne

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalget medlemmer:
Tore Solstad (V), leder
Fritz Olav Bade, nestleder
Ole Kristian Hasfjord
Lillian Bergli
Johanne Gåsbakk

Varamedlemmer:
1. Jostein Ringstad
2. Ottar Bergli
3. Dag Arvid Totland

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund