Kontrollutvalget Levanger

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
29.11.2022
Vis dokumenter
27.09.2022
Vis dokumenter
06.07.2022
Vis dokumenter
07.06.2022
Vis dokumenter
03.05.2022
Vis dokumenter
05.04.2022
Vis dokumenter
15.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Johanne Kjerkol (Ap), leder
Johan Dahle Fossan (Krf), nestleder
Line Thorsen Bratli (Sp)
Mats Henriksen (Frp)
Kim Daniel Svendsen (R)

Varamedlemmer:
Johan Arnt Hoel Dahlen (Sp), 1. vara
Randi Sandnes Bjørås (Sp), 2. vara
Brit Elin Ringstad (Sp), 3. vara
Leif Inge Paulsen (Sv), 4. vara
Line Alfnes Kristiansen (Mdg), 5. vara
Anne-Grete Hojem (Ap), 6. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Reglement for kontrollutvalget
Årsrapport 2020 - Levanger
Årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevsjon 2020-2024