Kontrollutvalget Levanger – Levangken

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.11.2024
Vis dokumenter
10.09.2024
Vis dokumenter
18.06.2024
Vis dokumenter
30.04.2024
Vis dokumenter
02.04.2024
Vis dokumenter
30.01.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Olav Dehli (AP), leder
Leif Inge Paulsen (SV), nestleder
Kari Flokkmann (SP)
Ivar Haarstad (H)
Magnhild Oust Torske (AP)

Varamedlemmer:
Anne Britt Heggelund (FRP), 1. vara
Ingebjørg Husby Brenne (KRF), 2. vara
Inge Johansen (PP), 3. vara
Terje Lund (H), 4. vara
Kjell Olav Einarsve (SP), 5. vara
Kjellrun Åsgard Kleven (R), 6. vara
Anne-Grete Hojem (Ap), 7. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild T. Grønvold

Kontrollutvalget årsmelding for 2022
Årsplan og møteplan for 2023
Reglement for kontrollutvalget
Kontrollutvalget årsmelding for 2021
Årsrapport 2020 - Levanger
Årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevsjon 2020-2024