Kontrollutvalget Åfjord

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.11.2023
Vis dokumenter
25.09.2023
Vis dokumenter
28.08.2023
Vis dokumenter
08.05.2023
Vis dokumenter
13.03.2023
Vis dokumenter
13.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Hanne Skjæggestad (Sp), leder
Hartly Thun (Ap), nestleder
Arne P. Selnes (Sp)
Odd Bratland (V)
Else Britt Humstad (H)

Varamedlemmer:
Senterpartiet:
Konny Anita Herfjord (Sp), 1. vara
Ole Håvard Krogfjord (Sp), 2.vara

Venstre:
Kari Helen Larsen (V)

Høyre og Arbeiderpartiet:
Roar Harbakk (H), 1. vara
Audny Valleraunet (Ap), 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Karoline Lorentzen

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024 - revidert
Reglement for kontrollutvalget
Års- og møteplan 2023