Kontrollutvalget Lierne

Viktig informasjon til publikum og presse.

Kontrollutvalgets neste møte 08.5.2020 avholdes som fjernmøte.

Møtet starter kl.10.00.

For å delta, klikk lenken: <Bli med i Microsoft Teams-møte >

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
08.05.2020
Vis dokumenter
06.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalget medlemmer:
Arnodd Lillemark (Sp), leder
Tore Solstad (V), nestleder
Knut Eide (  )
Hilde Kveli (  )
Kathrine Gåsbakk (  )

Varamedlemmer:
1. Atle Bertil Gåsbakk (Sp)
2. Roy Inge Bergli (  )
3. Anne Berit Sundvik (  )

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund