Kontrollutvalget Åfjord

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Hanne Skjæggestad (Sp), leder
Hartly Thun (Ap), nestleder
Arne P. Selnes (Sp)
Odd Bratland (V)
Else Britt Humstad (H)

Varamedlemmer:
Senterpartiet:
Konny Anita Herfjord (Sp), 1. vara
Ole Håvard Krogfjord (Sp), 2.vara

Venstre:
Kari Helen Larsen (V)

Høyre og Arbeiderpartiet:
Roar Harbakk (H), 1. vara
Audny Valleraunet (Ap), 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Ivar Stenstuen