Kontrollutvalget Åfjord

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
08.11.2021
Vis dokumenter
06.09.2021
Vis dokumenter
28.06.2021
Vis dokumenter
26.05.2021
Vis dokumenter
22.03.2021
Vis dokumenter
15.02.2021
Vis dokumenter

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Hanne Skjæggestad (Sp), leder
Hartly Thun (Ap), nestleder
Arne P. Selnes (Sp)
Odd Bratland (V)
Else Britt Humstad (H)

Varamedlemmer:
Senterpartiet:
Konny Anita Herfjord (Sp), 1. vara
Ole Håvard Krogfjord (Sp), 2.vara

Venstre:
Kari Helen Larsen (V)

Høyre og Arbeiderpartiet:
Roar Harbakk (H), 1. vara
Audny Valleraunet (Ap), 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Karoline Lorentzen

 

 

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024