Kontrollutvalget Os

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.11.2023
Vis dokumenter
18.09.2023
Vis dokumenter
23.05.2023
Vis dokumenter
08.05.2023
Vis dokumenter
20.03.2023
Vis dokumenter
23.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder             : Mari Bakosgjelten  (Sv/Ap)

Medlem        : Mary Anne Bakos (Sv/Ap)

Medlem        : Jørn Gisle Dalbakk (Sv/Ap)

Medlem        : René Fromreide Lisund (Sp/KrF)

Medlem        : Per Ousten (Sp/KrF)

 

Varamedlem 1 Sv/Ap:        Torill Jensvold

varamedlem 2 Sv/Ap :        Ina Kavaliauskiene

Varamedlem 1  Sp/Krf  :   Astrid Nyvoll

Varamedlem 2 SP/KrF :   Steinar Simensen

Varamedlem 1 SV:             Jon Ola Kroken

  

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Helhetlig risiko og vesentlighetsanalyse 2020
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget