Kontrollutvalget Heim

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
27.11.2023
Vis dokumenter
30.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
12.06.2023
Vis dokumenter
24.04.2023
Vis dokumenter
30.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjarne Sæther (Frp), leder
Jorulf Gumdal (Ap), nestleder
Oddny Løwe (Ha)
Nina Marø Skårild (H)
Hallgeir Buhaug (Sp)

Varamedlemmer:
For Sæther, Løwe og Skårild:
1. Ove Bernt Strømmen (H)
2. Gunvor Hoel Berdal (Frp)
3. Kristen Nordvik (Ha)

For Gumdal og Buhaug:
1. Astrid Wessel (Krf)
2. Erlend Liabø Sandvik (Ap)
3. Marianne Elisabeth Eltvik (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Reglement for kontrollutvalgets saksbehandling
Kommunikasjonsstrategi for kontrollarbeidet
Årsplan 2022
Kontrollutvalgets årsmelding 2021