Kontrollutvalget Levanger

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.11.2018
Vis dokumenter
01.10.2018
Vis dokumenter
18.09.2018
Vis dokumenter
19.06.2018
Vis dokumenter
08.05.2018
Vis dokumenter
20.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Valgt av kommunestyret 14.10.2015, sak 68/15

Faste medlemmer
Hans Heieraas, leder
Asbjørn Folkvord, nestleder
Anne Grete Hojem
Johan Fossan
Mette Jørstad

Varamedlemmer (i rekkefølge)
1 Gerd Haugberg
2 John Grønli
3 Gerd T. Heggdal
4 Solfrid Irene Voldseth
5 Anders Dalane
6 Sverre Ronglan

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Kontrollutvalgets årshjul - møteplan 2018