Kontrollutvalget Leka

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.12.2023
Vis dokumenter
05.09.2023
Vis dokumenter
24.05.2023
Vis dokumenter
22.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Arve Haug (Sp), leder
Lars Erik Holand (Sp), nestleder
Martin Hamlandsø (Ap)
Tom Einar Ulriksen (SV)
Reidun  Helmersen

Varamedlemmer AP/SV/V:
1. Kirsti Johnsen
2. Ole Martin Johansen

3. Per Martin Sandvik

Varamedlemmer SP:

  1. Svein Pettersen
  2. Kristin Hagen Fjeldstad
  3. Bernt Erik Thorvik

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Kontrollutvalgets årsplan 2023
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024