Kontrollutvalget Frosta

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.11.2018
Vis dokumenter
13.09.2018
Vis dokumenter
07.06.2018
Vis dokumenter
26.04.2018
Vis dokumenter
01.02.2018
Vis dokumenter

Mer informasjon

Valgt av kommunestyret 13.10.2015, sak 66/15
Faste medlemmer
L Frode Revhaug
NL Olav Galtvik
M1 Brit-Ranveig Nielsen Hernes
M2 Dagfinn Sørheim
M3 Vigdis Juterud Lein

Varamedlemmer for L, NL og M1
Hans Erik Veien
Sølvi Naavik
Lars Bjørn Moksnes
Varamedlemmer for M2, M3
Brit Stavseth Nyeng
Ragnhild E. Viken
Knut Wollan

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årshjul møteplan Frosta 2018
Rådmannens internkontroll - lang versjon