Kontrollutvalget Frosta

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
19.09.2019
Vis dokumenter
15.08.2019
Vis dokumenter
06.06.2019
Vis dokumenter
02.05.2019
Vis dokumenter
14.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Valgt av kommunestyret 13.10.2015, sak 66/15
Faste medlemmer
L Frode Revhaug
NL Olav Galtvik
M1 Brit-Ranveig Nielsen Hernes
M2 Dagfinn Sørheim
M3 Vigdis Juterud Lein

Varamedlemmer for L, NL og M1
Hans Erik Veien
Sølvi Naavik
Lars Bjørn Moksnes
Varamedlemmer for M2, M3
Brit Stavseth Nyeng
Ragnhild E. Viken
Knut Wollan

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årshjul møteplan Frosta 2018
Rådmannens internkontroll - lang versjon
Møteplan for Frosta 2019