Kontrollutvalget Frosta

Viktig informasjon til de som ønsker å være til stede i møte.

Kontrollutvalgets møte den 22.09.2020 avholdes som et kombinert fysisk møte/fjernmøte. Møtet starter kl. 15:00. For å være tilstede, klikk på lenken her.

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
03.11.2020
Vis dokumenter
22.09.2020
Vis dokumenter
24.06.2020
Vis dokumenter
05.05.2020
Vis dokumenter
26.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anders Reitan (Sp), leder
Jens Einar Hagerup (Sp), nestleder
Ingunn Skjerve Hogstad (Sp)
Britt-Rannveig Hernes (H)
Egil Hokstad (Ap)

Vara for Senterpartiet:
Knut Arne Hovdal, 1. vara
Ragnhild Eggen Viken, 2. vara
Remi Olafsen, 3. vara
Sissel P. Sundet, 4. vara

Vara for Høyre:
Sverre Skogly, 1. vara
Tore Moksnes, 2. vara
Anne Qvarme, 3. vara

Vara for Arbeiderpartiet:
Greta Wollan, 1. vara
Stein Røste, 2. vara
Siv Mølnås Elvrum, 3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Møteplan for Frosta 2019