Kontrollutvalget Namsskogan

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
28.11.2023
Vis dokumenter
06.09.2023
Vis dokumenter
11.05.2023
Vis dokumenter
16.03.2023
Vis dokumenter
26.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Birgit Johansen (Optimum), leder
Bjørn Dahl (Ap), nestleder
Jon Inge Vik (Sp)
Sigmund Nyborg (Optimum)
Britt Iren Bjørhusdal (Sp)

Varamedlemmer:
Knut Magne Trones (Sp), 1. vara
Ragnhild Smalås (Optimum), 2. vara
Svein Sørum (Optimum), 3. vara
Ørjan Mellingen (Optimum), 4. vara
Kristin Smestad (Sp), 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2023
Årsrapport 2022
Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan eierskapskontroll 2020-2024
Reglement kontrollutvalget