Kontrollutvalget Namsskogan

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
27.11.2024
Vis dokumenter
04.09.2024
Vis dokumenter
23.05.2024
Vis dokumenter
06.03.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørn Dahl, leder
Reidar Smalås, nestleder
Liv Kristin Landstad
Svein Sørum
Britt Iren Bjørhusdal

Varamedlemmer:
Eirik Fjerdingøy, vara for Bjørn Dahl
Nils Magne Welo, vara fro Reidar Smalås
Stein Uno Mellingen, vara for Svein Sørum
Heidi Aasnes, vara for Britt Bjørhusdal
Kai Ole Staldvik, vara for Liv Kristin Landstad

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2024
Årsrapport 2022
Plan forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan eierskapskontroll 2020-2024
Reglement kontrollutvalget