Kontrollutvalget Heim

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2022
Vis dokumenter
31.10.2022
Vis dokumenter
26.09.2022
Vis dokumenter
20.06.2022
Vis dokumenter
09.05.2022
Vis dokumenter
07.03.2022
Vis dokumenter
07.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjarne Sæther (Frp), leder
Jorulf Gumdal (Ap), nestleder
Oddny Løwe (Ha)
Nina Marø Skårild (H)
Hallgeir Buhaug (Sp)

Varamedlemmer:
For Sæther, Løwe og Skårild:
1. Ove Bernt Strømmen (H)
2. Gunvor Hoel Berdal (Frp)
3. Kristen Nordvik (Ha)

For Gumdal og Buhaug:
1. Astrid Wessel (Krf)
2. Erlend Liabø Sandvik (Ap)
3. Marianne Elisabeth Eltvik (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Reglement for kontrollutvalgets saksbehandling
Kommunikasjonsstrategi for kontrollarbeidet
Årsplan 2021
Kontrollutvalgets årsmelding 2020