Kontrollutvalget Heim

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
18.12.2023
Vis dokumenter
20.11.2023
Vis dokumenter
12.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
12.06.2023
Vis dokumenter
24.04.2023
Vis dokumenter
30.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ove Bernt Strømmen, leder (H)
Emil Solberg, nestleder (Sp)
Astri Wessel (KrF)
Ole Petter Karlsvik (FrP)
Marianne Eltvik (Ap)

Varamedlemmer:
For Høyre, Krf, Frp og Inp:

  1. Morten Botten Silseth (H)
  2. Marius Bendiksen (INP)
  3. Anne Maridal (FRP)
  4. Åse Heimsjø Lien (H)

For Sp:

  1. Mali Hennøen

For AP:

  1. Svein Atle Grødal
  2. Unni Dahl
  3. Jo Forslund
  4. Svein Ustad

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Reglement for kontrollutvalgets saksbehandling
Kommunikasjonsstrategi for kontrollarbeidet
Årsplan 2022
Kontrollutvalgets årsmelding 2021