Kontrollutvalget Raarvihke – Røyrvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2023
Vis dokumenter
26.09.2023
Vis dokumenter
22.08.2023
Vis dokumenter
20.06.2023
Vis dokumenter
23.05.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jorunn Staldvik, leder
Rune Skåren, nestleder
Roger Hanssen
Helen Jønsson
Marianne Ornæs

Varamedlemmer:
Linda Vatshaug Forbergskog, 1. vara
Per Johan Rørvik, 2. vara
Marianne Krutå, 3. vara
Arnt Mickelsen, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Ivar Stenstuen

Årsplan 2023
Reglement for kontrollutvalget
Årsrapport 2020
Plan for forvaltningsrevisjon Røyrvik 2020-2024