Kontrollutvalget Holtålen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
23.11.2023
Vis dokumenter
07.09.2023
Vis dokumenter
04.05.2023
Vis dokumenter
23.03.2023
Vis dokumenter
26.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ann Elisabeth Hansvoll, leder
Annie Tamlag, nestleder
Torild Løvdal
Ole Anders Holden
Jan Moen

Varamedlemmer:
John Lars Skjefte, 1. vara Ap
Morten Ingebrigtsvoll, 2.vara Ap
Anders Brennås, vara for Sp
Hanne Døhl,  vara for FrHo

Oppdragsansvarlig sekretær:

Torill Bakken

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Enkeltvedtak etter forvaltningsloven
Årsplan for 2022
Årsmelding 2021