Kontrollutvalget Holtålen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
21.11.2024
Vis dokumenter
19.09.2024
Vis dokumenter
13.06.2024
Vis dokumenter
08.05.2024
Vis dokumenter
08.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Stian Grønli (FrH), leder
Annie Tamlag (Sp), nestleder
Hjørdis Stuedal (Ap)
Ingrid Vårhus (Ap)
Olav Halvor Megård (Pp)

Varamedlemmer:
Ottar Bakås, 1. vara Ap
John Lars Skjefte, 2. vara Ap
Siri Ann Harper, 1. vara for FrH/Pp
Håvard Møllmann,  2. vara for FrH/Pp

Ola Kirkhus, 1. vara Sp

Oppdragsansvarlig sekretær:

Ola Lund Renolen

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsplan for 2024
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget
Retningslinjer for henvendelser til kontrollutvalget
Risiko- og vesentlighetsanalyse pr. 01.05.20