Kontrollutvalget Tydal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
10.11.2022
Vis dokumenter
01.09.2022
Vis dokumenter
19.05.2022
Vis dokumenter
24.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Græsli (Ap), Leder
Toralf Øverås, Nestleder
Gunn Hilmo
Arne Lien (Sp)
Nina Lunden

Varamedlemmer:
Henning Braathen, 1. vara
Bodil Græsli (Sp), 2. vara
Janne Iversen Thyholdt (Sp), 3. vara
Arild Aas, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Reglement for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024