Kontrollutvalget Tydal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
14.11.2024
Vis dokumenter
12.09.2024
Vis dokumenter
28.05.2024
Vis dokumenter
29.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Per Horven (Ap), Leder
Nina Lunden, Nestleder
Gunn Hilmo
Arne Lien (Sp)
Henning Braaten

Varamedlemmer:
Bodil Græsli (Sp), 1. vara
Arild Aas, 2. vara
Toralf Øverås, 3. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild T. Grønvold

Kontrollutvalgets årsmelding 2021
Reglement for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024