Kontrollutvalget Tolga

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2023
Vis dokumenter
02.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
10.05.2023
Vis dokumenter
06.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Leder:             Audun Holte
Nestleder:      Toril Eva Steien
Medlem:        Anne Berit Nordvang
Medlem:        Per Gunnar Bakken
Medlem:        Einar Hilmarsen

 

1. vara: Mari Lise Bakken

2. vara: Embret Rønning

3. vara: Anne Lise Lysgård

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

 

Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2023 for Tolga kontrollutvalg
Årsmelding 2022
Reglement for kontrollutvalget