Kontrollutvalget Skaun

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
30.11.2022
Vis dokumenter
05.10.2022
Vis dokumenter
07.09.2022
Vis dokumenter
15.06.2022
Vis dokumenter
29.04.2022
Vis dokumenter
01.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anita Gilde (Frp), leder
Georg Heggelund (Ap), Nestleder
Kristoffer Uppheim (Sv)
Oddrun Husby (Sp)
Per Aage Estenstad (Sp)

Varamedlemmer:
Dag Rune Stensaas (Sp), 1. vara
Knut-Ivar Bakken (Ap), 2. vara
Oda Krogstad Anderson (Sp), 3. vara
Kåre Rønningen (Sp), 4. vara
Hege Anita Jensen (Sp), 5. vara
Gudrun Vatn (Ap), 6. vara
Gunnar Nestgaard Hynne (Sp), 7. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Helene Hvidsten

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020- 2024
Reglement for kontrollutvalget
Møteplan 2022
Årsmelding 2020