Kontrollutvalget Skaun

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.12.2023
Vis dokumenter
08.11.2023
Vis dokumenter
20.09.2023
Vis dokumenter
21.06.2023
Vis dokumenter
19.04.2023
Vis dokumenter
22.03.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anita Gilde (Frp), leder
Georg Heggelund (Ap), Nestleder
Kristoffer Uppheim (Sv)
Oddrun Husby (Sp)
Per Aage Estenstad (Sp)

Varamedlemmer:
Dag Rune Stensaas (Sp), 1. vara
Knut-Ivar Bakken (Ap), 2. vara
Oda Krogstad Anderson (Sp), 3. vara
Kåre Rønningen (Sp), 4. vara
Hege Anita Jensen (Sp), 5. vara
Gudrun Vatn (Ap), 6. vara
Gunnar Nestgaard Hynne (Sp), 7. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Helene Hvidsten

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020- 2024
Reglement for kontrollutvalget
Møteplan 2022
Årsmelding 2021