Kontrollutvalget Skaun

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
27.11.2024
Vis dokumenter
23.10.2024
Vis dokumenter
25.09.2024
Vis dokumenter
29.05.2024
Vis dokumenter
24.04.2024
Vis dokumenter
28.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ketil Solberg (Ap), leder
Morten Aleksander Hegvik Wiggen (Sp), Nestleder
Kristoffer Uppheim (Sv)
Ann-Sølvi Valås Myhr (H)
Malin Øveraas Hovland (Sp)
Odd Ivar Pedersen (Buviklista)
Kaia Marie Eriksen (  )

Varamedlemmer for Solberg, Uppheim og Myhr:
Georg Kristoffer Heggelund (Ap), 1. vara
Siri Ellefsen Selvnes (Sp), 2. vara
Bård Andre Ingvaldsen (H), 3. vara
Knut-Ivar Bakken (Ap), 4. vara
Ahadi Namugunga (Ap), 5. vara

Varamedlemmer for Wiggen, Hovland, Pedersen og Eriksen:
Per Aage Estenstad (Sp), 1. vara
Tonje Anita Knutsen (Sp), 2. vara
Stian Krystad Oshaug (FrP), 3. vara
Tor Brynjar Søfting (FrP), 4. vara
Mildrid Riaunet (Buviklista), 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ola Lund Renolen

Møteplan 2024
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024-2028
Reglement for kontrollutvalget