Kontrollutvalget Rossen – Røros

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.12.2023
Vis dokumenter
24.10.2023
Vis dokumenter
05.09.2023
Vis dokumenter
09.05.2023
Vis dokumenter
15.03.2023
Vis dokumenter
24.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ole Jørgen Kjellmark, leder (H)
John Helge Andersen, nestleder (Ap)
Ruth Helen Haugen, medlem (Sp)
Inga Ryen Evavold, medlem  (Ap) – Fritak fra 03.02.22
Thorleif Thorsen, medlem (Sv)

Varamedlemmer:
1.vara H Mona Waldahl Slettum
2. vara H Trond Helge Dalsegg
1. vara AP Einar Aasen
2. vara AP Eva Nordfjell
3. vara AP Rune Mortensen
4. vara AP Aud Saur
1.vara SP/V Jan Kurås
1.vara SV Signe Johanne Nordermoen
2.vara SV Åse Juveli Berg
3.vara SV Gunnar Berg

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2022 Røros kontrollutvalg
Årsplan 2023 for Røros kontrollutvalg