Kontrollutvalget Grong

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
06.05.2024
Vis dokumenter
05.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

Erik Seem, SP, leder
Ivar Grong, SP, nestleder
Helen Molberg, SP
Linda  Linmo, AP
Ola Marius Amdal, SV

Varamedlemmer:
Laila Domås, H, 1. vara
John Strand, SP, 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund

Kontrollutvalgets årsrapport 2023