Kontrollutvalget Raarvihke – Røyrvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
15.11.2022
Vis dokumenter
20.09.2022
Vis dokumenter
11.05.2022
Vis dokumenter
08.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jorunn Staldvik, leder
Rune Skåren, nestleder
Roger Hanssen
Helen Jønsson
Marianne Ornæs

Varamedlemmer:
Linda Vatshaug Forbergskog, 1. vara
Per Johan Rørvik, 2. vara
Marianne Krutå, 3. vara
Arnt Mickelsen, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Ivar Stenstuen

Reglement for kontrollutvalget
Årsrapport 2020
Plan for forvaltningsrevisjon Røyrvik 2020-2024