Kontrollutvalget Røyrvik

Viktig informasjon til publikum og presse.

Kontrollutvalgets neste møte 26.6.2020 avholdes som fjernmøte.

Møtet starter kl.09.00.

For å delta, klikk lenken: Bli med i Microsoft Teams-møte

 

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Arne Krukhaug, leder
Rune Skåren, nestleder
Roger Hanssen
Helen Jønsson
Marianne Ornæs

Varamedlemmer:
Linda Vatshaug Forbergskog, 1. vara
Per Johan Rørvik, 2. vara
Marianne Krutå, 3. vara
Arnt Mickelsen, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund