Kontrollutvalget Rossen – Røros

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.12.2023
Vis dokumenter
24.10.2023
Vis dokumenter
05.09.2023
Vis dokumenter
09.05.2023
Vis dokumenter
15.03.2023
Vis dokumenter
24.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ole Jørgen Kjellmark, leder (H)
John Helge Andersen, nestleder (Ap)
Ruth Helen Haugen, medlem (Sp)
Inga Ryen Evavold, medlem  (Ap) – Fritak fra 03.02.22
Thorleif Thorsen, medlem (Sv)

Varamedlemmer:
1.vara H Mona Waldahl Slettum
2. vara H Trond Helge Dalsegg
1. vara AP Einar Aasen
2. vara AP Eva Nordfjell
3. vara AP Rune Mortensen
4. vara AP Aud Saur
1.vara SP/V Jan Kurås
1.vara SV Signe Johanne Nordermoen
2.vara SV Åse Juveli Berg
3.vara SV Gunnar Berg

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Gjennomgang av prosjektet "Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven"
Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Forvaltningsrevisjon i Verket Røros AS
Selvkost byggesak
Økonomistyring og økonomirapportering i Røros kommune
Eierskapskontroll av Optimus AS
Enkeltvedtak etter forvaltningsloven
Årsmelding 2021 Røros kontrollutvalg
Rapport om kvalitet på saksbehandlingen til kommunestyret
Selskapskontroll FIAS AS
Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune - rapport
Årsplan 2022 for Røros kontrollutvalg
Rapport Ren Røros AS