Kontrollutvalget Rossen – Røros

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.12.2023
Vis dokumenter
24.10.2023
Vis dokumenter
05.09.2023
Vis dokumenter
09.05.2023
Vis dokumenter
15.03.2023
Vis dokumenter
24.01.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Rob Veldhuis, leder (H)
John Helge Andersen, nestleder (Ap)
Roy Jevard, medlem (Sp)
Paula Blomli, medlem  (Ap)
Signe Johanne Nordermoen, medlem (Sv)

Varamedlemmer:
1.vara H/Sp/V):   Sophie G. Noach
2. vara H/Sp/V): Kari Reiten
3. vara H/Sp/V): Knut Brathagen
1. vara AP Rune Mortensen
2. vara AP Eva Nordfjell
1.vara SV SBerit Konstad Graftås
2.vara SV Martin Røsand

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2022 Røros kontrollutvalg
Årsplan 2023 for Røros kontrollutvalg
Reglement for kontrollutvalget