Kontrollutvalget Grong

Viktig informasjon til publikum og presse.

Kontrollutvalgets neste møte 25.6.2020 avholdes som fjernmøte.

Møtet starter kl.09.00.

For å delta, klikk lenken: Bli med i Microsoft Teams-møte

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Vigdis Linmo, leder
Ottar Egil Heia, nestleder
Kjersti Kilskar
Ola Marius Amdal
Ivar Grong

Varamedlemmer:
Jonas Vie, 1. vara
Laila Domås, 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund