Kontrollutvalget Osen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
22.11.2022
Vis dokumenter
13.09.2022
Vis dokumenter
26.04.2022
Vis dokumenter
01.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Trygve Rånes (Sp), leder
Åse H. Rødøy (V/Krf), nestleder
Morten A. Olsen (Ap)
Oddbjørn Ovesen (Ap)
Rannveig Vingsand

Varamedlemmer i rekkefølge:
Magnar Sæther
Tone Engan
Brynhild Gjetvik
Marit Aune Næss

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Reglement for kontrollutvalget
Års- og møteplan 2022
Pan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2023